Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

বিধবা ভাতা

বিধবা ভাতা

ক্রঃ নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ভাতা পরিশোধের বহি নং

গ্রাম/মহল্লার

ওয়ার্ড নং

১ম ভাতা শুরুর তারিখ

ব্যাংক হিসাব নং

টাকার পরিমাণ

মন্তব্য

1.       

তৃপ্তি বালা

কালিচরন বালা

494

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

2.       

রোজিনা বেগম

আলাউদ্দিন

495

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

3.       

বড়ু বিবি

ময়েন মোল্যা

496

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

4.       

ফুলজান বিবি

ওমর সরদার

497

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

5.       

অনিত মন্ডল

সন্তোষ মন্ডল 

498

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

6.       

আম্বিয়া বেগম

বাজি ঠাকুর

499

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

7.       

দোলি বেগম

রজ্জাক ফকির

500

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

8.       

আম্বিয়া বেগম

আলি শেখ

502

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

9.       

মোমেনা খাতুন

রাঙ্গা শিকদার

503

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

10.   

আকিরন

রহমান খান

504

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

11.   

নিহার বেগম

ছামাদ শিকদার

505

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

12.   

জরিনা বেগম

রহমান মোল্যা

507

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

13.   

মাজু বিবি

মালেকমোল্যা

508

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

14.   

রেখা বেগম

ময়েন উদ্দিন

509

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

15.   

সাকেবনেছা

মোসলেম সরদার

510

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

16.   

তারা বেগম

ফুল মোল্যা

511

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

17.   

আয়না রায়

ক্ষিতিষ চন্দ্র রায়

512

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

18.   

বেগম বিবি

ছালাম শরীফ

515

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

19.   

চিনিয়া বেগম

 

516

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

20.   

সুরতী বেগম

গিয়াস উদ্দিন

517

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া,নড়াইল।

06

 

 

 

 

21.   

নেকজান বেগম

ইউনুস শেখ

518

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

22.   

ফজিলা বেগম

গোলাম উদ্দিন

519

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

23.   

মনোয়ারা বেগম

মোতালেব শেখ

520

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

24.   

আনোয়ারা বেগম

মোমরেজ মোল্যা

521

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

25.   

মালা বিবি

 নেছার আলী

522

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

26.   

রোমেছা বেগম

ফরমান কাজী

523

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

27.   

মহিতন নেছা

আহাদ আলী শেখ

524

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

28.   

বেগম

আসলাম শেখ

527

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

29.   

ছানু বিবি

জলিল শেখ

528

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

30.   

বাহারন নেছা

মহন শেখ

529

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

31.   

ছিয়ারন নেছা

মনিরুল বিশ্বাস

530

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

32.   

আয়না বেগম

ইমানউদ্দিন

531

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

33.   

সবেখা বেগম

বোকন উদ্দিন

532

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

34.   

আংগুরী বেগম

ফায়েক

533

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

35.   

হাফিজা খাতুন

আঃ ওদুদ

534

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

36.   

শোভা বেগম

আক্কাস শিকদার

536

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

37.   

নুরজান

জয়েন শেখ

537

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

38.   

রেবেকা 

রাঙ্গা মিয়া

538

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

39.   

ঝরিবালা বিশ্বাস

হারান চন্দ্র

539

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

40.   

আনোয়ারা বেগম

বাজেত শিকদার

643

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

41.   

মোসাঃ মরিয়ম বেগম

রাঙ্গা মোল্যা

644

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

42.   

আকলিমা বেগম

বারিক শিকদার

645

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

43.   

মোসাঃ উজিরন নেছা

কুটি মিয়া

646

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

44.   

আয়না বিবি

বাকু মোল্যা ঙ

647

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

45.   

লেকজান বিবি

আঃ সালাম শেখ

648

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

46.   

মরিয়ম বেগম

জহুর শেখ

649

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

47.   

তাসলিমা বেগম

নয়াব আলী মোল্যা

1297

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

48.   

রওশানারা বেগম

হাবিবুর রহমান

1299

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

49.   

তুপ্তি রানী বিশ্বাস

মহাজন বিশ্বাস

1301

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

50.   

কমলা বেগম

মকলেচ মোল্যা

1302

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

51.   

দেলজান বেগম

মাতাঃ ছারেজান বেগম

1303

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

52.   

আসমা বেগম

আলি আহম্মেদ

1305

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

53.   

জামিলা বেগম

হেমায়েত শরীফ

1306

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

54.   

রবেজান বিবি

দুদু মিয়া শেখ

1307

গ্রামঃ চর বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

55.   

রুমা আক্তার

রুহুল আমিন

1308

গ্রামঃ চর বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

56.   

শোকর বিবি

হাচেন শিকদার

1309

গ্রামঃ চর বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

57.   

নাজমা বেগম

রাংগু মোল্যা

1312

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

58.   

বেলা বেগম

লাল মিয়া শেখ

1313

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

59.   

টুলু বেগম

হেমায়েত মোল্যা

1314

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

60.   

মাবি বেগম

মোকলেচ মোল্যা

1315

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

61.   

প্রফুল্ল রানী

মইন্দির

1316

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

62.   

জরিনা বেগম

মোফাজেল মোল্যা

1317

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

63.   

আবেজান বিবি

নুরুল হক

1319

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

64.   

মিশরন বেগম

ছালাম শরীফ

1321

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

65.   

রহিমা বেগম

আলাউদ্দিন

1322

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

66.   

লাইলি বেগম

ছকেন শেখ

1323

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

67.   

শাজু বিবি

সামচু শেখ

1324

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

68.   

ছেয়ারন বেগম

রস্তম দাড়িয়া

1325

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

69.   

আয়শা বেগম

মোমরেজ

1328

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

70.   

লালমতি

হাচেন মোল্যা

1329

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

71.   

রোকেয়া খাতুন

মোতালেব

1330

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

72.   

আলেক জান বিবি

ফেলূ কারিকর

1331

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

73.   

ফতু বিবি

লোকমান শেখ

1332

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

74.   

পাগলী শেখ

ইদ্রিস মোল্যা

1333

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

75.   

মিনা খাতুন

কদম শিকদার

1334

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

76.   

রমেচা খাতুন

হারুন কাজী

1335

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

77.   

জয়নব বিবি

আyুলম শেখ

1336

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

78.   

মরিয়াম বেগম

রাজু ভুইয়া

1337

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

79.   

নিরু বেগম

সৈয়দ মোল্যা

1338

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

80.   

রুবি বেগম

কলতর শেখ

1339

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

81.   

মনোয়ারা বেগম

মকলেজ

1340

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

82.   

শুকুরোন বেগম

একোব বিশ্বাস

1341

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

83.   

সারিপোন  বেগম

ওহাব মোল্যা

1639

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

84.   

বিনোদিনী মন্ডল

 কেশব লাল

1640

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

85.   

রুপজান বেগম

লাল মিয়া

1641

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি,কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

86.   

রোমেচা বেগম

কাশেম শেখ

1642

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

87.   

মেরেজান বেগম

আয়ুনউদ্দিন

1643

গ্রামঃ কচুয়াডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

88.   

আনোয়ারা বেগম

দবির মোল্যা

1646

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

89.   

ছায়রা বেগম

হামেদ শেখ

1647

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

90.   

দেলজান

আকমাল শিকদার

1648

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

91.   

নুরজান বেগম

হোসেন শিকদার

1649

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

92.   

ফুলমতি বেগম

নাসের সিকদার

1650

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া,নড়াইল।

06

 

 

 

 

93.   

ফজরা বেগম

সোনাউল্লাহ

1651

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

94.   

ছিয়ারন বেগম

রঞ্জিত কাজী

1652

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

95.   

পাচি বিবি

সেলিম মোল্যা

1653

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

96.   

মজরিন বেগম

হেকমত ভুইয়া

1654

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

97.   

মোনয়ারা

ওমর শেখ

1655

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

98.   

সরেজান বেগম

আদিল শেখ

1656

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

99.   

আছমা বেগম

আরশাফ মোল্যা

1845

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

100.     

শুকুরোন নেছা

 মোজাহার শিকদার

1846

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

101.     

মরিয়াম বেগম

কানাই শিকদার

1847

গ্রামঃ উঃচরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

102.     

সখিনা বেগম

নাছের সরদার

1848

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

103.     

বাহারুন নেছা

 মোমরেজ

1849

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

104.     

আনোয়ারা বেগম

মোকছেদ

1851

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

105.     

লিপি বেগম

খোকা সরদার

1852

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

106.     

অলেকা বেগম

বদিয় ভুইয়া্

1853

গ্রামঃ চাপাইল কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

107.     

বেলা বেগম

রোকন উদ্দিন

1975

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

108.     

কনা বেগম

 

1976

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

109.     

রওশানারা

বজলু শেখ

1977

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

110.     

সেলিনা বেগম

ছালাম মোল্যা

1978

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

111.     

পরিজান বেগম

সামচু মোল্যা

2302

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

112.     

কুলসুম বেগম

লতিক মোল্যা

2303

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

113.     

গীতা রানী

অভিমান্য

2304

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

114.     

জবেদা বেগম

ইয়াকুব

2305

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

115.     

সরুপ জান

আতিয়ার রহমান

2306

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

116.     

জাহানারা বেগম

গোপাল শিকদার

2307

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

117.     

ফাতেমা বেগম

ইশারত মল্লিক

2308

গ্রামঃ কচুয়াডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

118.     

বানু বেগম

হাসেম

2309

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

119.     

জোহরা বেগম

লাল মোল্যা

2310

গ্রামঃ কচুয়াডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

120.     

রাবেয়া বেগম

জাফর

2311

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

121.     

দেলজান

মান্নান মোল্যা

2313

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

122.     

জমিরন নেছা

ছায়েম ফকির

2314

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

123.     

আম্বিয়া বেগম

আকবর শিকদার

2315

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

124.     

লায়লা বেগম

মাহামুদ শেখ

2316

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

125.     

মনোয়ারা বেগম

ছত্তার বিশ্বাস

2317

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

126.     

করিমন নেছা

ইদ্রিস আলী

2318

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

127.     

হেলেনা বেগম

জাফর সিকদার

2319

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

128.     

হাচিনা খাতুন

রববান

2320

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

129.     

বাহারুন খাতুন

মজিদ মোল্যা

2321

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

130.     

সমিরন বেগম

ফায়েক সিকদার

2322

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

131.     

কমলা বেগম

মতলেব শেখ

2323

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

132.     

ছেয়ারন

হাসেম শেখ

2324

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

133.     

শুকুরোন নেছা

মালিমোল্যা

2325

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

134.     

আমেনা বেগম

নাশির মোল্যা

2326

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

135.     

নছুকা বেগম

জয়েন শেখ

2327

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

136.     

দোলেনা বেগম

ময়েনমোল্যা

2328

গ্রামঃ চাপাইল, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

137.     

নাছিমা বেগম

রাকাত

2732

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

138.     

আমিরোন নেছা

 মোশারেফ সরদার

2733

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

139.     

শুসীলা পোদ্দার

ধীরেন পোদ্দার

2734

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

140.     

শামীমা নাছরিন

স্বাধীন শিকদার

2735

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

141.     

বর্ণমালা মন্ডল

হরিপদ মন্ডল

2736

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

142.     

মিনতী মন্ডল

রবীন মন্ডল

2737

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

143.     

প্রীতি বিশ্বাস

দামুদর বিশ্বাস

2739

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

144.     

আলেয়া বেগম

আক্তার মোল্যা

2740

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

145.     

জোহরা বেগম

মোকলেচ মোল্যা

2741

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

146.     

কবিরোন বেগম

ওহাব শেখ

2742

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

147.     

রোমেচা বেগম

আঃ হক শেখ

2743

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

148.     

উজলা বেগম

আঃ রহমান

2744

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

149.     

জবেদা বেগম

নজীর শরীফ

2745

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

150.     

রামু বেগম

সেকল শিকদার

2746

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

151.     

উজলা বেগম

আবুল

2747

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

152.     

জোহরা বেগম

আনোয়ার

2748

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

153.     

আলেয়া বেগম

আলেক

2749

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

154.     

জামিলা বেগম

ছাদেক শরীফ

2750

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

155.     

বুড়ি বেগম

ধলা মিয়া

2751

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

156.     

মালেকা বেগম

নওশের শিকদার

2752

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

157.     

সাগরিকা

মাহাবুব

2753

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

158.     

আছিয়া বেগম

বাকাদ্দেস

2754

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

159.     

খদেজান বেগম

আয়েজউদ্দিন

2755

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

160.     

হাসি বেগম

আমজেদ মোল্যা

2756

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

161.     

জাহেদা বেগম

মকিত শেখ

2757

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

162.     

খানম বেগম

সাহাদত মোল্যা

2758

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

163.     

সোনাই বিবি

ছালেক শেখ

2759

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

164.     

লিনা বেগম

অদুদ শিকদার

2760

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

165.     

রোমেচা বেগম

অদুদ শিকদার

2761

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

166.     

আমেনা বেগম

ছলেমান শিকদার

2762

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

167.     

মোমেলা বেগম

আবু সাইদ

2763

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

168.     

রিলি বেগম

সৈয়দ শিকদার

2764

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

169.     

রুবি বেগম

মজিবার

2765

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

170.     

রোমেচা বেগম

আক্কাস শেখ

2766

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

171.     

পান্না বেগম

মঞ্জুর মোল্যা

2767

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

172.     

খায়রুল বেগম

রজ্জাক শিকদার

2768

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

173.     

আকিয়া বেগম

সামসু শেখ

2769

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

174.     

জোহরা বেগম

আজিজ খান

2770

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

175.     

রেনুকা বেগম

আফছার শিকদার

2771

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

176.     

তাসলিমা বেগম

রমজান শিকদার

2772

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

177.     

পারভীন বেগম

ধলা মিয়া

2773

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

178.     

নিলুফা বেগম

মতিয়ার শিকদার

2774

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

179.     

হালিমা খাতুন

 বেলায়েত

2775

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

180.     

ছবুরোন বেগম

খলিল খা

2776

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

181.     

আন্না বেগম

সৈয়দ কাজী

2777

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

182.     

ছিয়ারন নেছা

আকরাম আলী

2778

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

183.     

মহিতন নেছা

বাদশা মোল্যা

2779

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

184.     

সালেহা বেগম

মান্নান শিকদার

2780

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

185.     

জেলেকা বেগম

রশিদ সরদার

2781

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

186.     

নাগিস বেগম

ইলিয়াচ

2782

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

187.     

পাচি রাণী

শান্তিরাম

2783

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

188.     

রুবিয়া বেগম

গাউচ আলী

2784

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

189.     

বাহারুন বেগম

আঃ মালেক

2785

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

190.     

চালেহা খাতুন

কালাম শেখ

2786

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

191.     

মেরি খাতুৃন

জালাল শেখ

2787

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

192.     

ফরিদা খাতুন

মিলু সরদার

2788

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

193.     

ইকরাবোন নেছা

ওহাব মল্লিক

2789

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

194.     

হাওয়া বেগম

ধলু ভূইয়া

2790

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

195.     

মালেকা  বেগম

মুকিত খন্দকার

2791

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

196.     

আছিয়া বেগম

 রেজেল খান

2792

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

197.     

মাছিরোন বেগম

মমিন উদ্দিন

2793

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

198.     

নুর জাহান

খবির উদ্দিন

2794

গ্রামঃ চরমধুপুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

199.     

ফুলমালা মন্ডল

প্রেম চাঁদ

3348

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

200.     

ছেয়রন নেছা

রুস্তম মুন্সী

3349

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

201.     

শুকুরোন নেছা

বারিক ঠাকুর

3350

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

202.     

এয়ারন নেছা

তকু মল্লিক

1739

গ্রামঃ কচুয়াডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

203.     

রুবি বেগম

হাচেন

2010

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

204.     

রাবেয়া বেগম

রহমান শেখ

1756

গ্রামঃ চরবল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

205.     

আনোয়ারা

রহমান

1884

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

206.     

রিনা বেগম

খালেক বিশ্বাস

1886

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

207.     

আলিজান বেগম

বাকাদ্দেস

1896

 

 

 

 

 

 

208.     

সাকিয়া বেগম

ওমর আলী

1905

গ্রামঃ বল্লাহাটি, কালিয়া, নড়াইল।

02

 

 

 

 

209.     

হোসনেয়ারা

জাফর

1928

গ্রামঃ মুলশ্রী, কালিয়া, নড়াইল।

08

 

 

 

 

210.     

আবেজান নেছা

বুলু খা

1829

গ্রামঃ কচুয়াডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

211.     

পদ্মবিবি

রাহেন উদ্দিন

1931

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

212.     

বাকিরোন নেছা

সামছুল হক

1997

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

213.     

নুরজাহান

আমজাদ

2012

গ্রামঃ কচুয়াডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

03

 

 

 

 

214.     

ভবানী রানী

যতিষন্দ্রনাথ

2427

গ্রামঃ পাখিমারা, কালিয়া, নড়াইল।

01

 

 

 

 

215.     

আয়শা বিবি

ফায়েক শেখ

2432

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

216.     

লতীকা খাতুন

হালিম শরীফ

2433

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

217.     

রেনু মন্ডল

 মোনজেল কাজী

3309

গ্রামঃ বাগুডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

07

 

 

 

 

218.     

মালেকা

ছালেক দাড়িয়া

3317

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

06

 

 

 

 

219.     

সেলিনা বেগম

মিকাইল শেখ

3335

গ্রামঃ চরমধুমুর, কালিয়া, নড়াইল।

09

 

 

 

 

220.     

রহিমা বেগম

অদুদ বিশ্বাস

3368

গ্রামঃ পহরডাঙ্গা, কালিয়া, নড়াইল।

05

 

 

 

 

221.     

রিনু বেগম

রাঙ্গু শেখ

1887

গ্রামঃ সরসপুর, কালিয়া, নড়াইল।

04

 

 

 

 

 

সংযুক্তি

Bidhoba Vata Pohordanga.doc Bidhoba Vata Pohordanga.doc